Pääkaupunkiseudun lähitiheys: 1987-2021 (gif)
1987 2021 (pdf)
Helsinki region local density [tw]

Väkiluvun muutokset alueittain 1988-2022
Population growth components by Finnish region (provinces, selected cities) [tw]

Hyvinvointialueiden ikärakenne 1990 ja 2021
Dependency ratios by Finnish "service counties" (hyvinvointialue) [tw]

Ennustettu ja toteutunut ikärakenne 2023
Age structure projections and realizations [tw]

Hyvinvointialueiden väestökartogrammi 2021 | vertailukuva
Population cartogram of service counties. [tw]